info zš obříství

Kroužky

Vážení rodiče,

nabízíme Vám pro Vaše děti možnost navštěvovat ve školním roce 2019/20 tyto kroužky:

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Termín

Poznámka

Keramika

Monika Chmelíková
Mgr. Eva Flíčková

1.,2.tř.pondělí 13:10-13:55
3.,4.,5.tř.čtvrtek (sudý t.) 14:30-16:00

1.- 9. třída

Anglická konverzace

Mgr. Kateřina Najmanová

úterý 14:50 - 15:35

6.- 9. třída

Kroužek AJ

Mgr. Lenka Tichotová

pondělí 13:30-14:15

4. - 5. třída

Sportovní kroužek

Mgr. Milena Jachková

úterý 13:10 - 13:55

1.- 2. třída

Sportovní kroužek

Jitka Dvořáková

úterý 14:50-15:35

3. - 5. třída

Informatika

Adéla Flíčková

čtvrtek 12:45 - 13:30

2. – 4. třída

Florbal

Mgr. Svatopluk Šenk

pátek od 12:20 – 13:20 

3. - 5. třída

Florbal

Mgr. Svatopluk Šenk

pátek od 13:20 - 14:00

6. – 9. třída

Sportovní hry pro dívky

Mgr. Eva Houštecká

 čtvrtek 14:50-15:35

6. – 9. třída

Klub zábavné logiky a deskových her

Mgr. Eva Houštecká

úterý 13:30 -14:30 

2.- 9. třída

Badatelský přírodovědný klub

Mgr. Andrea Heissler Klaudy

pondělí 14:15 - 15:45

2. -6. třída

Čtenářský klub

Mgr. Blanka Zachová

středa 14:00 - 15:00

2. - 5. třída

Ebru

Lucie Grznárová

středa 13:30 - 14:15

2. - 5. třída

Taneční kroužek

Mgr. Andrea Heissler Klaudy

pátek od 13:45 - 14:45

1. – 9. třída

                            

- Kroužek bude otevřen při naplnění potřebným počtem zájemců (cca 12)

- Zájemci se přihlašují na celé pololetí.

- Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 30.9. 2019, končí 31. 5. 2020.

- Zápisné do kroužku uhraďte do  31. 10. 2019 na účet ZŠ. (Keramika 600 kč, ostatní kroužky 500kč. Kluby budou v tomoto školním roce zdarma, neboť jsou hrazeny z prostředků EU)

- Na 2. stupni bude nabízena od října (M), od listopadu (Čj) hodina týdně navíc pro budoucí studenty středních škol-příprava na přijímací zkoušky (9. ročník zdarma), M v pátek, ČJ ve čtvrtek

- Na 2. stupni je především doporučováno, aby se žáci s výrazným výtvarným nebo hudebním talentem přihlásili do ZUŠ s ohledem na výběr budoucího studijního oboru.