info zš obříství

Vánoce na zámku

12. prosince se vypravily děti z 1. a 2. třídy na zámek Stránov, aby poznaly, jak se kdysi slavily Vánoce.

Před vchodem uvítal žáky pan komoří, který je po krátkém úvodu odvedl do zámku. Tam už na ně čekal kuchař s vyprávěním o devíti chodech na štědrovečerní tabuli. Potom vzal děti za kuchtičkou do zámecké kuchyně, kde to krásně vonělo. Zde dostaly poučení o vánočních zvycích, druzích koření a dalších přísadách do pečiva. Z některých se stali na chvíli malí kuchtíci, ti pomáhali vyvalovat a vykrajovat cukroví.

Dále následovala prohlídka vánoční výzdoby zámku s vlastním zdobením zvonečku. Žáci si ho odvezli domů na památku.

Nyní už následovala audience u kněžny a knížete. V jejich komnatě se děti dozvěděly něco o dvorném chování, o věštění z jablíčka a o dalších zvycích. Společně si pak všichni zazpívali vánoční koledu.

Když se rozloučili, vydali se po stopách hvězdiček, až došli do zámecké kaple. V té se sloužila půlnoční mše. Přítmí a vůně kadidla všechny zklidnila, pan farář povídal o vzájemném chování lidí a o pomoci jeden druhému. Závěrem zazněla další koleda.

A nastal čas odjezdu. Děti si uložily zvonečky a drobnosti, které nakoupily ve stánku. A už se jelo do školy! Výlet se vydařil. Program byl pestrý, děti moc šikovné a hodné.

Irma Fendrichová