info zš obříství

Strom svobody 2018

Výsadba stromu svobody

Dne 20. 10. 2018 proběhla slavnostní akce k 100. výročí vzniku republiky. Na návsi v Parku Svatopluka Čecha byla zasazena Lípa svobody a umístěn kámen, který bude všem připomínat v následujících letech tento památný den.

Žáci 6. třídy ZŠ Obříství si připravili krátké divadelní vystoupení, aby připomněli občanům vznik české hymny.

Vybraní žáci základní školy – zpěváci zazpívali oblíbenou píseň T. G. Masaryka a píseň opěvující svobodu člověka. Žákyně 8. třídy zarecitovaly krátkou báseň o síle lidského ducha od Svatopluka Čecha.

Na programu se podílely děti z MŠ Obříství, skupina Veles stunts z Tuhaně a především zástupci Obce Obříství, která uhradila cenu za kámen.

Starostka obce paní Jitka Zimová připomněla ve svém projevu události v letech 1918 a v dalších „osmičkových letech“ a ředitelka školy Mgr. Milena Jachková zase informovala o tom, co se dělo v obci Obříství v roce 1918.

Děti, které rády něco tvoří, si mohly vyrobit například papírové věnce z obtisklých listů, upomínkový list, českou vlajku anebo květináč s motivem české vlajky.

Počasí nám přálo, a tak proběhla tato akce za příjemného podzimního počasí a hojné účasti svátečně naladěných občanů.

Poděkování náleží Mgr. Heisssler Klaudy, která měla nemalé starosti s organizací této akce a firmě Arboeko, která společně s Nadací partnerství dodala krásnou lípu.

Mgr. Kateřina Najmanová, zástupkyně ředitelky