info zš obříství

První školní den 2019

2. září 2019

Tohoto dne začal pro naše prvňáčky první školní den. Nejdříve byli i s rodiči, prarodiči uvítáni ve třídě. Potom se společně přesunuli do školní auly, kde na ně již čekali hosté. Paní starostka Jitka Zimová jim předala pamětní listy a Mgr. Eva Flíčková, ředitelka školy jim připnula na znamení toho, že si je již „škola odvedla“ na dlouhých devět let, kytičku. Také paní Renata Šulcová, místostarostka, paní Pelcová a Miková ze Sboru pro občanské záležitosti jim popřály hodně úspěchů. Společně se svoji učitelkou vykročili zvesela za doprovodu písničky vstříc školnímu roku 2019/2020.

Potom se děti vrátily zpět do třídy, kde strávily čas se svojí třídní učitelkou Mgr. Milenou Jachkovou, která se na ně velmi těšila. Rodiče obdrželi spoustu informací, které se týkají začátku školní docházky.

Čeká je náročná práce, ale protože jsou velmi šikovní, určitě ji zvládnou. Popřejme jim, ať se jim ve škole líbí a chodí do ní rádi.

Mgr. Milena Jachková