info zš obříství

Angličtina - projekt

V úterý 28.1. 2020 proběhlo projektové vyučování napříč celým druhým stupněm. Žáci si vybírali projektová témata podle zájmu.

 Náš projekt jsme zahájili konverzací a komunikačními hrami. Poté jsme si připravili typickou anglickou snídani, která nám velice chutnala. Dále jsme vyhledávali informace a připravovali rozhovor s vybranou slavnou osobností. Tyto rozhovory jsme si poté vzájemně předvedli. Měli jsme tak možnost seznámit se například se žokejem Bartošem nebo se známou zpěvačkou Edith Piaf. 

Žáci si při projektu osvojili nové dovednosti, především komunikační. Aktivity vyžadovaly jejich samostatnost a iniciativu. Zároveň rozvíjely klíčové kompetence.

[Mgr. Kateřina Najmanová]