info zš obříství

A COOL BREEZE

Dne 24. května jsme vyrazili s žáky deváté třídy do Prahy do galerie Rudolfinum na výstavu s názvem "A COOL BREEZE". Hlavním tématem výstavy je socha, konkrétně lidská figura. Žáci se zde seznámili se současnými tendencemi v umění a provedli zde pár jednoduchých (a snad i pro ně zábavných) aktivit.

"Výstava odkrývá nové možnosti prostorového zobrazování figury v současném umění v souboru děl několika mezinárodních umělců. Hlavním tématem je nové pojetí klasického námětu figury, který je stále častěji zpracováván neobvyklým postupem a za použití netradičních materiálů. Zvolením paradigmatu lidské figury se dostáváme k sociálně-antropologické problematice odkrývající minulé konvenční kódy ideálu krásy a zobrazení člověka. Výzva, kterou sebou přináší tradice figurálního zpracování, vede k těm nejprogresivnějším a nejinovativnějším příkladům současného sochařství." (Týden umění, 22-28/4/2019) 

Zbývá snad už jen uvést autory: Elmgreen & Dragset, Ron Mueck, Athar Jaber, Yinka Shonibare, Stella Hamberg, Paloma Varga Weisz, Stephan Balkenhol, Isa Genzken, Melik Ohanian, Kryštof Kintera, Roger Hiorns, Georg Herold, Christian Holstad, Anthony Gormley, Thomas Houseago, Frank Benson, Thomas Shütte.

Zároveň bych chtěl velice poděkovat za ochotu organizátorům výstavy a ostraze galerie, že nám dovolili provádět v prostorách Rudolfina naše "skopičiny".

[Bc. Karel Miláček]