Organizace 1. týdne školního roku 2021/2022

1.9.

2.-9. tř 7.40 hod. testování v kmenových třídách 8.00 – 9.20 hod. třídnická hodina.

1. tř.10.00 hod. slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků (prosíme o účast pouze zákonné zástupce s ochrannými prostředky úst a nosu).

2.9.

2.-5. tř7.40 – 11.20 hod., oběd a družina pro přihlášené děti do 16.00 hod.

6.-9. tř. - 7.40 – 12.15 hod., oběd

1. tř. 7.40 hod. testování 8.00 – 9.20 hod. vyučování, odchod domů nebo do družiny, 11.00 hod. oběd.

3.9.

2.-9. třvyučování dle rozvrhu, oběd, družina.

1. tř.7.40 – 10.25 hod., odchod domů nebo do družiny, 11.00 hod. oběd.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování proběhne 1., 2. (pouze 1.třída), 6. a 9. září 2021 dodanými testy SARS-CoV-2 (Genrui) v jednotlivých kmenových třídách. U žáků 1. třídy bychom uvítali spolupráci rodičů, u žáků 2. a 3. třídy bude umožněna přítomnost rodičů na požádání u třídního učitele. Testy jsou samoodběrové z nosních dírek. Pokud si žák přinese jiný test, bude zkontrolováno, zda je na seznamu MZ povolených testů a bude mu umožněno se otestovat tímto vlastním testem.

V případě prokázání potvrzením o prodělaném onemocnění Covic-19, očkování nebo otestování certifikovanou laboratoří nebude žák ve škole testován. Toto potvrzení je nutné předložit 1. září třídním učitelům. Pokud se tato skutečnost týká Vašeho dítěte, informujte prostřednictvím Bakalářů vedení školy do 31.8.2021. Děkujeme.

Pokud žák nebo zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, bude muset žák mít nasazenou roušku po celou dobu vyučování. Výjimku tvoří čas svačiny a oběda, kde bude dodržován odstup 1,5m.

 

 

Rozloučení s prázdninami

PŘEHLED SEŠITŮ pro školní rok 2021/2022 -ZDE


 

 

 • ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2021/2022

Informace k online registraci a zápisu do první třídy naleznete ZDE.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 ZDE.

 

 

 • Základní škola Obříství oznamuje, že

SBĚRNÉ MÍSTO PAPÍRU

je ZPĚT V PROVOZU!

Důvodem je navázání spolupráce s jinou firmou.

Děkujeme paní D. Kalašové (člence zastupitelstva) za pomoc.

 

 

 • Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru:

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

 

 • Pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce ohledně hygienických a epidemiologických opatření pro školní rok 2020/2021

 1. Žáci jsou povinni ihned po vstupu do haly školy použít dezinfekci.
 2. Každý žák má preventivně s sebou do školy v aktovce 2 čisté, nepoužité roušky v uzavřeném sáčku nebo jiném obalu pro případ zjištění příznaků nákazy a nutnosti umístit jej do izolace. Žáci 1.-3. třídy musí mít sáček označený jménem.
 3. Dezinfekci žáci používají i v průběhu dne – toaleta, před svačinou, před obědem po vstupu do jídelny.
 4. Žáci dodržují hygienické zásady – časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem, používání výhradně jednorázových papírových ručníků nebo vysoušečů rukou.
 5. Žáci zůstávají po celou dobu výuky ve své třídě, odcházejí pouze v případě potřeby toalety nebo nutného přesunu do jiné učebny či na oběd. Přestávky tráví v prostorách určených dohledem dle rozpisu.
 6. Žáci se vyhýbají zbytečnému kontaktu se žáky jiné třídy, v prostorech jako je jídelna či šatna jej omezí na minimum.
 7. V jídelně vždy sedí u jednoho stolu pouze žáci jedné třídy.
 8. Žáci si sami neberou příbor, saláty ani pití. Vyčkají na vydání dohlížejícím pedagogem, případně kuchařkou.
 9. V šatně se žáci zdrží jen po dobu nezbytně nutnou.
 10. V šatních skříňkách udržují žáci pořádek.
 11. Do školy přicházejí pouze zdraví žáci. V případě záchytu žáka s teplotou, rýmou, kašlem či jiným příznakem virového onemocnění bude škola ihned kontaktovat zákonné zástupce. Ti si žáka v co možná nejkratší době vyzvednou. Do té doby bude žák s rouškou umístěn do karanténní místnosti.
 12. Konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, je omezeno na minimum.
 13. Škola do odvolání nenabízí žádné kroužky z důvodu mísení žáků různých tříd, vyjma zájmových aktivit a doučování v rámci jedné třídy.
 14. Žáci ve třídách sedí dle určeného zasedacího pořádku a svévolně si nepřesedávají.
 15. Třídní schůzky se do odvolání nebudou konat s výjimkou 1. a 6.třídy. Individuální konzultace budou probíhat distanční formou. V případě, že rodina nedisponuje přístupem na internet, budou informace předány písemně prostřednictvím žáků.
 16. Nabídka zájmových útvarů organizovaných agenturou či jinou vzdělávací institucí, kterým škola poskytuje na základě smlouvy pouze učebnu, aulu či tělocvičnu, není těmito pokyny dotčena.
 17. Vstup zákonných zástupců a veřejnosti do budovy školy bude omezen na minimum, bude umožněn pouze po předchozí telefonické domluvě a jen v nutných případech. Při vstupu do budovy školy je nutné mít roušku a použít dezinfekci.
 18. Každý učitel během vyučovací hodiny zajistí několikrát krátké intenzivní větrání čerstvým vzduchem.
 19. Dezinfekce frekventovaných povrchů bude zajištěna několikrát denně (kliky, spínače světla, klávesnice, myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u dezinfekce a zásobníků mýdla).
 20. Dezinfekce šaten u tělocvičny bude probíhat po každé třídě (povrchy).

 

Projekt Modernizace IT učebny v základní škole - informace zde:

Projekt Šablony II ZŠ Obříství - informace zde:

 

 
Jsme základní škola rodinného typu.
 
 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výchova: Zdravý životní styl – škola bez stresu, šikany a drog. „Chodím do školy rád :))“

Vzdělávání: „Chci hodně znát a umět, učitel mi pomůže!“
.

 

 

 

Pokladna ZŠ Obříství je pro veřejnost do odvolání uzavřena.

Platba v hotovosti je možná omezeně pouze prostřednictvím žáků školy, a to každé ráno od 7.30 do 7.40!!!

 

V případě potíží s připojením do systému Bakaláři prosím VOLEJTE!!!

 

ZŠ Obříství - aktuální informace

ZŠ Obříství - akce školy