POZOR

Ve dnech 29. a 30. června 2020 bude vyhlášeno volno ředitelkou školy z technicko-organizačních důvodů.

Provoz školy pro veřejnost bude zajištěn po celé prázdniny mezi 9.00-12.00 hod.

Tělocvična a kurt budou v provozu dle běžného režimu.

 

Pro žáky 6.,7.,8. třídy:

Vážení rodiče,

z rozhodnutí ředitelky školy nebude 8.6. zahájena výuka žáků 2.stupně s jejich osobní přítomností ve škole z organizačních důvodů. Do 17. června bude pokračovat distanční forma vzdělávání. Žáci budou do 12. června informováni o známkách z vyučovacích předmětů. Dle metodiky MŠMT budou jejich známky stejné jako v pololetí. Učitelé mohou známku zlepšit vzhledem k výrazné aktivitě během distančního vzdělávání. Známka nebude u žádného žáka zhoršena. Známky z tohoto pololetí nebudou brány v potaz při přijímacím řízení. V případě, že si žák i přesto bude chtít známku zlepšit, domluví se s jednotlivými vyučujícími. 18. a 19. června bude možnost konzultací ve škole v souvislosti se zlepšením hodnocení.     
V posledním červnovém týdnu budou žáci vracet učebnice, vyklízet skříňky a lavice. Budou rozděleni do skupin a přijdou v daný den a hodinu. Také si osobně přijdou vyzvednout vysvědčení. Vše se dozvíte v harmonogramu, který obdržíte v příštím týdnu.

29. a 30. června je volno vyhlášené ředitelkou školy. 

 

Pro žáky 9. třídy

Vážení rodiče,

z rozhodnutí ředitelky školy nebude 8.6. zahájena výuka žáků 9.třídy s jejich osobní přítomností ve škole z organizačních důvodů. Do 12. června bude pokračovat distanční forma vzdělávání. Žáci budou do 12. června informováni o známkách z vyučovacích předmětů. Dle metodiky MŠMT budou jejich známky stejné jako v pololetí. Učitelé mohou známku zlepšit vzhledem k výrazné aktivitě během distančního vzdělávání. Známka nebude u žádného žáka zhoršena.  V případě, že si žák i přesto bude chtít známku zlepšit, domluví se s jednotlivými vyučujícími. 15.-17. června bude možnost konzultací ve škole v souvislosti se zlepšením hodnocení.

18.- 19.6.  budou žáci vracet učebnice, čipy a klíčky,vyklízet skříňky a lavice. Budou rozděleni do skupin a přijdou v daný den a hodinu.  Vše se dozvíte v harmonogramu, který obdržíte v příštím týdnu.
Předání vysvědčení proběhne 26.6. v 10:30.

29. a 30. června je volno vyhlášené ředitelkou školy. 

 

 

 

Dobrý den, vážení rodiče,

od pondělí 25.5. mohou nastoupit žáci 1. stupně zpět do školy a budou mít možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit. Vzhledem k nastaveným hygienickým a organizačním opatřením MŠMT a MZ žádáme o projevení Vašeho zájmu.

Napište, prosím, prostřednictvím Bakalářů zda bude Vaše dítě od 25.5. navštěvovat školu. Tuto informaci sdělte, co nejdříve, ale nejpozději do 18.5., abychom mohli organizačně zajistit vzdělávací aktivity.

Podle počtu přihlášených žáků bude utvořeno 4-7 skupin (max. 15 žáků v jedné skupině), se kterými budou pracovat učitelé nebo asistenti pedagoga. Skupiny i dozor budou stálé. Nebudou se vzájemně stýkat. Dopoledne budou aktivity zaměřeny na vzdělávání dle školního vzdělávacího programu, v odpoledním bloku budou aktivity zaměřeny na vzdělávání dle vzdělávacího programu pro družinu. Budou nastavena pravidla dle metodiky MŠMT pro příchod, odchod i pravidla během pobytu ve škole, která Vám budou sdělena 19.5.

Předpokládaný čas pobytu žáků ve škole je mezi 7.45 až 12.00 hod. dopolední blok a 12.00 až 16.00 hod. odpolední blok). Bude v provozu školní jídelna, pokud se ještě nezmění epidemiologická situace a nebude nové nařízení MZ.

Dětem bude při vstupu měřena teplota, budou si dezinfikovat ruce (mohou mít vlastní dezinfekční gel, pokud si nebudete přát, aby používaly námi zajištěné prostředky) a musí mít při příchodu zakrytá ústa a nos. S sebou mají mít ještě záložní roušku v aktovce a igelitový sáček, na uložení použité roušky.

Podrobnější časový harmonogram vzdělávacích aktivit a organizační pokyny budou zveřejněny 19. 5.

Mgr. Eva Flíčková

 

 

Informace  pro nájemce tělocvičny Základní školy Obříství o otevření od 18.5.2020 - ZDE

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2020/2021 - ZDE
 

ONLINE VÝUKA - INFORMACE ZDE

 

Projekt Modernizace IT učebny v základní škole - informace zde:

 

Projekt Šablony II ZŠ Obříství - informace zde:

 

!!!Vážení rodiče,

od pondělí 11. 5. bude umožněn přístup do budovy základní školy žákům 9. třídy, kteří se chtějí připravovat na přijímací zkoušky z ČJ a M. Dle nařízení MŠMT je třeba vyjádřit, zda máte o tyto vzdělávací aktivity zájem. Prosím, napište do 7.5. prostřednictvím Bakalářů, zda bude Vaše dítě navštěvovat školu. Plánujeme bloky ČJ (út 8.30 - 10.00hod.) a M (pá 8.30 - 10.00hod.) Žák může být zařazen pouze do 11. 5., po tomto termínu již nelze nikoho do skupiny přidat, proto svůj zájem pečlivě zvažte. Pokud do 11. 5. neprojevíte zájem, Vaše dítě nebudeme zařazovat.

Vzdělávací aktivity budou organizovány dle nařízení MŠMT, MZ a počtu přihlášených žáků.

Žákům bude umožněn vstup pouze v rouškách, budou se pohybovat jen ve vymezených prostorách budovy, při vstupu si budou dezinfikovat ruce, nebudou se stýkat s ostatními žáky, kteří nastoupí po 25.5. Přijdou těsně před 8.30, vyčkají před budovou školy na příchod učitele. Po ukončení vzdělávacích aktivit opustí budovu a nebudou se sdružovat ani před školou.

Mgr. Eva Flíčková

 

 
 
Jsme základní škola rodinného typu.
 
 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výchova: Zdravý životní styl – škola bez stresu, šikany a drog. „Chodím do školy rád :))“

Vzdělávání: „Chci hodně znát a umět, učitel mi pomůže!“
.

 

 

 

Pokladna pro hotovostní platby a podatelna ZŠ Obříství otevřena každé

1. pondělí v měsíci od 7.30 do 15.30 nebo každé ráno od 7.30 do 7.40.

V případě potíží s připojením do systému Bakaláři prosím VOLEJTE!!!

 

ZŠ Obříství - aktuální informace

ZŠ Obříství - akce školy