info zš obříství

Školní družina

INFORMACE:

- Přihlášky do ŠD na rok 2019 - 2020. Budou k vyzvednutí v pondělí 2.9. 2019 a v úterý 3.9. 2019 ve školní družině.
- Úplata za ŠD na pololetí školního roku, byla pro tento rok stanovena obecním úřadem v Obříství 650,-Kč za září - leden, 650,-Kč 
  za únor - červen.
- Omluvenky nepřítomnosti ve školní družině a mimořádné odchody budou pro letošní rok prováděny formou  zasílání zpráv
  přes aplikaci bakalář. Adresovány budou na učitel Dvořáková.