info zš obříství

Zima ve školní družině

Vážení rodiče, děti a čtenáři našich webových stránek,

uběhlo pár týdnů od začátku nového školního roku a už jsou tu Vánoce. Tak jako každý rok děti ze školní družiny společně se svými vychovatelkami pilně pracovaly na výzdobě naší školy. Zkrášlily okna školy, vstupní halu na mikulášskou besídku, jídelnu a v neposlední řadě i aulu, kde se bude konat vánoční rozjímání pro rodiče a přátele naší školy. Během tohoto krátkého období děti prošly několika projekty, které byly tematicky zaměřené na získání nových praktických i vědomostních dovedností. Osvojují si zde kompetence k práci ve skupině, učí se spolupracovat, domlouvat se a obhajovat své názory. Touto nenásilnou formou zde dochází k naplňování klíčových kompetencí. Do her jsou začleňována průřezová témata, jako je mediální výchova a multikulturní výchova. Vše se děje na základě příběhu, na který děti navazují diskusí, dramatizací příběhu nebo kresbou. Při každém projektu něčím překvapí, protože jsou zvídavé a vnímavé.

V loňském roce pod vánočním stromečkem našly hodnotné dárky. Stejně tomu bude i letos. Za to, že naše děti můžou dostat takto hodnotné dárky, děkujeme vedení školy a Spolku přátel, kteří nám ochotně přispívají finančními prostředky na jejich nákup.

Vám všem přejeme krásné a ničím nerušené prožití vánočních svátků, hodně štěstí a pohody do nového roku 2018.

Jitka Dvořáková, Hana Bílá a děti ze školní družiny.