info zš obříství

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY 2020

V říjnu letošního roku se žáci 1. stupně opět zapojili do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tento projekt nás oslovuje už 11. rokem. Partnerskou školou na Slovensku se pro nás stala Spojená škola Bratislava, Tilgnerova 4. S touto školou se velmi dobře navázaly kontakty. U nás jsme si nejprve povídali o Slovensku a Bratislavě. Potom navázala samostatná práce na záložkách s tématikou četby. Děti pracovaly s chutí. Velice si cením, že se k nám přidala i děvčata z 8. a 9. třídy. I přes problémy s uzavřením škol v obou státech v důsledku covidu se nám podařilo si záložky včas vyměnit a potěšit se i milými zprávami. Je možné, že mezi sebou děti najdou přátele. 

Děkuji touto cestou všem kolegyním z 1. stupně a všem dětem za spolupráci.

Mgr. Irma Fendrichová