info zš obříství

Zakázaní spisovatelé a písničkáři před Sametovou revolucí

     V úterý 28. 1. 2020 proběhla na 2. stupni naší školy projektová výuka. Žáci si mohli vybrat z několika témat. Někteří si tak vybrali téma „Zakázaní spisovatelé a písničkáři před Sametovou revolucí“.

     Nejprve jsme si vysvětlili několik pojmů, jako např. Sametová revoluce, Charta 77 atd. Poté jsme si chvíli povídali o době před revolucí 89 a následně jsme se odebrali do učebny informatiky, kde si žáci vyhledávali informace, o životě a díle některých disidentů a písničkářů. Z nashromážděných materiálů poté informace utřídili a vytvořili plakáty týkající se zadaného tématu. Při práci si pouštěli písničky Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Vlasty Třešňáka.

     Všichni žáci úkoly plnili svědomitě, a tak se práce podařila. Nakonec hotové plakáty umístili na nástěnku na chodbu, kde se s tématem mohou seznámit i ostatní žáci školy.

                                                                                     

                                                                                       [Mgr. Petra Holajová]