info zš obříství

Z činnosti školní družiny

Pro ty, kteří sledují naše webové stránky, je zde stručné shrnutí okamžiků z činnosti naší školní družiny.

I přestože nastal listopad, některé dny byly krásné, začal pofukovat větřík a to přímo vybízelo k oblíbené činnosti všech dětí a tou je pouštění draků. Na našem školním pozemku máme ideální podmínky, a proto jsme si s dětmi tuto zábavu nemohli nechat ujít. Děti byly nadšené a soutěžily, čí drak vylétne nejvýše. K další oblíbené podzimní činnost patří tvoření z přírodnin, kterých máme na školní zahradě dosti, tzv. land art děti milují, skýtá různorodou tvorbu pro skupinky i jednotlivce.

Začal se blížit konec listopadu. A to je čas, kdy školní družina má velmi napilno. Vyzdobit školu na mikulášskou besídku, přicházející advent a vánoční rozjímání není zas tak jednoduché, ale s partou šikovných ručiček lze říci, jde práce jedna dvě. Zda se vše povedlo? Na jedničku. Pohled na fotografie hovoří za vše.

Pomalými kroky se začaly blížit vánoční prázdniny, které děti toužebně očekávaly. Ještě než jsme se rozešli do svých domovů, udělali jsme si s dětmi vánoční rozjímání, které nám letos ozvláštnil pan učitel Mgr. Jan Titěra litím olova. Tento lidový zvyk našich předků se dětem velmi líbil a z komentované praktické ukázky byly nadšené. Jako další zvyky jsme si zkoušeli rozkrojení jablíček, hod botou a další. Nechybělo cukroví, vánočka a vyprávění o vysněných přáních. Dárky pod družinový stromeček byly objednány s předstihem, avšak dopravce je nedodal v potřebném termínu, není nic horšího, než vysvětlovat malým natěšeným človíčkům, že to, co je vytištěné na papíru, je opravdové, a tím byly krásné červené a zelené koloběžky. Bez dárečků jsme nezůstali, radost však přeci jen byla, pod stromečkem byly krásné dětské stany, které jsme hned postavili, vše nepříjemné bylo zažehnáno.

Vánoce byly ty tam, opět jsme se v plném počtu sešli v naší družině a vzpomínali na čas prožitý s našimi nejbližšími o vánočních svátcích. Krásných zážitků a radosti byla plná družina. Začali jsme pozvolna vplouvat vstříc novému roku 2017. A konečně nám dopravili naše vysněné nové koloběžky. Krásné velké krabice plné kovových součástí. A co teď? A nyní přišel na řadu náš hodný pan školník Kukla, který všechny koloběžky smontoval a dal dětem ke zkušební jízdě ve vestibulu školy. Radost byla naplněna a již jsme čekali, kdy budeme moci drandit po školní zahradě.

Měsíc leden nám přinesl i trochu zimních radovánek, které jsme si užívali na školní zahradě a obecním fotbalovém hřišti. Děti stavěly sněhuláky a tvořily zajímavé stavby ze sněhu. Hráli jsme si na Eskymáky a vyprávěli si o ekosystému polárních oblastí. Kreslili, stříhali, lepili a již se blížil měsíc únor, což pro děti znamená dobu karnevalů. Vyráběli jsme krásné obličejové masky, každý podle svého gusta. Karneval jsme si užili ve školní tělocvičně, děti měly krásné masky, tančily, soutěžily a společně jsme prožili krásné odpoledne. Pomalu se blížilo jaro, které jsme již všichni netrpělivě očekávali. S příchodem jara a krásnými slunečnými dny nás to táhne ven, a tak využíváme veškerý možný čas k pobytu na čerstvém vzduchu. Děti se věnují pohybovým aktivitám a využívají veškeré herní prvky, které jim naše školní zahrada nabízí. K jarnímu období patří i Velikonoce, a tak začalo velké vyrábění, květin ze slaného těsta, kraslic, okenních dekorací, živé květinové dekorace s kraslicemi do květináčů, setí osení, kreslení obrázků. Celé velikonoční vyrábění doprovázelo vyprávění o lidových tradicích a lidové tvořivosti našich předků na území naší republiky a ve světě. Naše děti se také podílely svými výrobky na prezentaci velikonoční výstavy, která byla nainstalována v aule naší školy. Přešly velikonoční svátky, krátké prázdniny a my jsme se opět setkali, vyprávěli jsme si o prožitcích z Velikonoc a začali jsme se připravovat na další období, která provází školní rok a naši činnost. Konec dubna bude v duchu čarodějnic a odjezdu dětí na školu v přírodě.

Přejeme našim čtenářům, rodičům a jejich dětem krásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady. Těšíme se na další spolupráci.

Jitka Dvořáková a Hana Bílá