info zš obříství

Třídní volby

V únoru probíhal v sedmé třídě projekt s názvem Třídní volby. Žáci měli ve skupinách za úkol vymyslet název, motto a program volební strany. Na základě vlastních zkušeností se tak seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem ČR.  Žákovské volby pomáhají vychovávat aktivního občana – voliče, kterému jednou nebude lhostejné, co se ve společnosti děje, který dokáže využít svého volebního práva a posune občanskou iniciativu a odpovědnost o kus dále.

[Mgr. Kateřina Najmanová]