info zš obříství

Tonda Obal na cestách

V rámci Environmentální výchovy a zapojení ZŠ Obříství do projektu Recyklohraní byli na naši školu pozváni lektoři společnosti Eko-kom a.s. s projektem Tonda Obal na cestách. Každá třída se účastnila hodinového programu zaměřeného na třídění a následné zpracování odpadu. Žáci se formou hry naučili, jak správně třídit. Dále se dozvěděli, co se s vytříděným odpadem děje - kam se odváží, jak se dále zpracovává a co se z něho znovu vyrábí. Ukázky polotovarů a materiálů z recyklovaného plastu, papíru či nápojových kartonů si žáci mohli prohlédnout a osahat.