info zš obříství

Starověký Egypt

Umění starověkého Egypta

  V rámci projektu, který zasahoval do výuky dějepisu a výtvarné výchovy, se žáci seznámili s uměním, které můžeme dodnes obdivovat ve světových muzeích a galeriích.

  Ve výuce dějepisu, která probíhala paralelně s výtvarnou výchovou, se žáci setkali s politickými dějinami, kulturou a legendami starověkého Egypta. Zjistili, kdo byl faraon Achnaton, Tutanchamon, královna Nefertiti a další, stejně tak, jak Egypťané připravovali své zesnulé na posmrtný život, nebo jak si vysvětlovali pro nás tak běžné věci, jako je střídání dne a noci.

  Nebylo náhodou, že měli žáci šesté třídy možnost, navštívit výstavu věnovanou právě mumiím z celého světa v Praze-Holešovicích (viz. Exkurze: Mumie světa).

  Jak pokračovala výuka dějepisu a jak se tématika blížila ke svému vyčerpání, vrhli se žáci v rámci výuky výtvarné výchovy na estetickou stránku věci. Za pomoci fotografií, literatury a svých vlastních znalostí vytvořili podivuhodná výtvarná díla.

  Nejprve se jednalo o portrét asi nejznámějšího faraona, jehož hrobka nikdy nebyla vypleněna, a který nás fascinuje dodnes. Nejednalo se o nikoho jiného, než o Tutanchamona. S pomocí temper a štětců vdechl každý žák svému faraonovi něco ze sebe, vznikla unikátní a nezaměnitelná dílka, která hovoří za sebe.

  Druhý úkol byl náročnější, proto žáci pracovali ve skupinách. Na velkoplošný balicí papír obkreslili žáci svého kolegu ze skupiny a vznikl tak základ pro to, co si spousta lidí představí pod uměním starověkého Egypta- sarkofág. Mediem pro tuto práci se staly olejové pastely. Žáci pracovali s mnoha informačními zdroji, aby vdechli svým sarkofágům punc autenticity. Žáci ve skupinách se postarali o zajímavá a originální díla. 

Bc. Karel Miláček