info zš obříství

Slavnostní uvítání první třídy 2020

V úterý 1. září 2020 jsme v naší škole přivítali 23 prvňáčků. Ráno je ve vyzdobené třídě přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Irma Fendrichová. Děti byly slavnostně oblečené a naladěné. Do třídy je doprovodili rodiče. Po uvítání, prohlížení dárků a učebnic se všichni zúčastnění odebrali do auly školy, kde už na ně čekala paní ředitelka Mgr. Eva Flíčková se svým proslovem. Dále k budoucím žáčkům promluvila paní starostka Jitka Zimová, která s paní místostarostkou Renatou Šulcovou přinesla prvňáčkům pamětní listy a knihy. Závěrem paní ředitelka každému žáčkovi přišpendlila za pomoci paní učitelky Dvořákové kotilionek na znamení, že už jsou platnými žáky naší školy.

 

[Mgr. Irma Fendrichová]