info zš obříství

Slavnost slabikáře

V úterý 21. listopadu měli prvňáčci projektový den na téma SLAVNOST SLABIKÁŘE. Pracovali ve skupinách a snažili se vysvobodit princeznu Elišku, kterou zlý čaroděj uvěznil na hradě Slabikářově.

Jak to probíhalo? Děti musely získat pět zlatých klíčů od hradu. Klíče obdržely za splnění úkolů z českého jazyka, např.: skládaly slova a věty, luštily křížovku atd.

Že se to všem prvňáčkům povedlo, vidíte na fotografiích. Princezna byla osvobozena, žáčci dostali svůj první slabikář. A aby toho nebylo málo, pochutnali si ještě na dortu v podobě slabikáře.

Dětem se celý den moc líbil, byly šikovné a pracovité, krásně spolupracovaly ve skupinách.

Irma Fendrichová