info zš obříství

Šestá třída přespala ve škole...

Přespání ve škole

20. prosince, těsně před vánočními svátky jsme přespali v naší škole. Naše slavnostně nazdobená třída začala vonět přineseným cukrovím a Ježíšek mohl přijít…. A opravdu přišel!! Všichni jsme si s radostí rozbalili krásné dárky. Pak nás čekala stezka odvahy a diskotéka. Pochutnali jsme si na pizze, podívali se na film a zalehli do připravených lůžek. Samozřejmě, že jsme si ještě chvíli povídali, ale pak už jsme spali až do rána.