info zš obříství

Primární prevence

Dne 12. 1. žáci druhé třídy pokračovali v rámci prevence projektu Kočičí zahrady. Objasňovali si, co znamená být spokojený, šťastný a pokusit se porovnat s nespokojeností a s problémy. Ve skupinové práci vymýšleli možná řešení těchto situací. Radili jsme se, jak můžeme odmítnout to, co neznáme a čeho se bojíme.

 

Žáci třetí a čtvrté třídy ve dnech 23. 2. a 18. 1. se učili v rámci projektu Kočičí zahrada otevřené komunikaci a sdělování svých emocí. Uvědomili si, jaké je nečestné jednání x fair play, co je lež x pravda ohrožující přátelství a jaké následky může mít pomsta.

 

V projektu Unplugged pokračovali žáci 8. a 9. třídy ve dnech 9. 2. a 20. 1. Žáci se učili, jak adekvátně dát najevo své emoce, učili se rozlišovat mezi verbální a neverbální komunikací. Zažili si, že komunikace je více než mluvení.

 

Dne 22. 2. žáci 6. třídy pokračovali v celoročním projektu. Učili se, že patřit do skupiny je důležité pro jejich osobní růst. Naučili se, že skupiny mohou vznikat jak spontánně a neorganizovaně, tak na základě předem daných (formálních) pravidel a že se skupiny časem vyvíjí. Naučili se rozpoznávat, jak silně může skupina ovlivnit chování jednotlivce. Vyzkoušeli si, jaké to je být vyloučen ze skupiny.

 

Ve dnech 21. 2., 23. 2. a 28.2. proběhla beseda s pí Markétou Johnovou z PČR v Neratovicích, která informovala žáky 4.- 9. třídy o nástrahách kyberšikany a o možnostech prevence.

 

Dne 2. 3. se prvňáčci zúčastnili projektu dm drogerie markt s.r.o. s názvem Veselé zoubky. Povídali jsme si o dentální hygieně a shlédli film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Na závěr děti obdržely symbolický balíček vztahující se k tomuto tématu.

Mgr. Martina Petrlíková