info zš obříství

Olympiáda z českého jazyka

Dne 7. 12. 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 10 žáků z 8. a 9. třídy, z toho 2 žákyně z 9. třídy a 8. žáků z 8. ročníku. Nejlépe si se zadanými úkoly poradila Monika Kalinová z 9. ročníku a Kačka Tůmová z 8. ročníku. Oběma žákyním blahopřejeme a ostatním řešitelům přejeme více štěstí a úspěchů do dalších let.

P. H.