info zš obříství

"O vzduchu" s panem učitelem Titěrou

Dne 14. 1. si třeťáci zpestřili prvouku výukou o vzduchu. Hodinu jim připravil pan učitel Titěra. Žáci se dozvěděli, z čeho se vzduch skládá. Potom jim pan učitel předvedl pokus se svíčkou. Závěrem děti pomocí brčka vydechovaly oxid uhličitý do připravené obarvené tekutiny. Kdo správně vydechoval, tomu se tekutina odbarvila.

Hodina byla velmi zajímavá, nejvíc děti bavily pokusy. Děkujeme panu učiteli, že si na nás udělal čas.

[Mgr. Irma Fendrichová]