info zš obříství

Noc s Andersenem se spaním ve škole

Dne 31.3. se prvňáčci zúčastnili Noci s Andersenem, tentokrát se Čtyřlístkem. Každá z postaviček Čtyřlístku vymyslela pro děti úkol,který děti s nadšením plnily. Velkou oporou jim byli i někteří rodiče, kteří také zaujatě soutěžili. Zhlédli jsme pohádku Čtyřlístek ve službách krále, zvládli stezku odvahy, kterou nám s Pinďou připravili pátáci. V aule jsme se vyspali a dobře se najedli dobrotami, které nám rodiče připravili. Moc děkujeme za pomoc všem. Děti byly velmi nadšené, ani nechtěly ze školy domů. Tak zase za rok..... ZŠ