info zš obříství

MPP - Osmáci se učili obhájit své názory

Dne 1. 6. se osmáci „Učili hájit své názory!“ v rámci preventivního programu Unplugged. Procvičovali své asertivní jednání, kde se učili vypořádávat s přímými sociálními vlivy a s potencionálně rizikovými situacemi. Poznali, v jakých situacích se chovají asertivně a proč, rozpoznávali příklady asertivních vyjádření, učili se postavit za svůj názor a rozvíjeli respekt k právům a názorům ostatních lidí.

Mgr. Martina Petrlíková