info zš obříství

Minimální preventivní program

MPP – 8. třída

Dne 4. 12. se osmáci aktivně zapojili do pokračování celoročního mezinárodního projektu „ Unplugged“ v oblasti primární prevence. V páté lekci s názvem „Poznej mýty a fakta o kouření“ se žáci poučili o účincích kouření. Žáci získali korektní informace o kouření. V úvodu hodiny si žáci vyplnili krátký test související s touto problematikou, aby si ověřili, které ze získaných informací a přesvědčení, které mají, jsou pravdivé či zkreslené. Dozvěděli se, že představy lidí o účincích často neodpovídají realitě a že percipované krátkodobé přínosy jsou pro nás často důležitější než dlouhodobé škodlivé zdravotní účinky. Diskutovali jsme , proč lidé kouří, i když vědí o škodlivých účincích kouření na jejich zdraví. Martina Petrlíková

 

MPP- 9. třída

Dne 4. 12. se žáci deváté třídy účastnili celoročního projektu Unplugged, který byl tentokrát zaměřen na procvičení interpersonálních dovedností . Učili se navazovat kontakt s novými lidmi, jak zahájit konverzaci či jak se cítit bezpečně v novém prostředí a překonat vlastní ostych. Rozpoznávali a oceňovali pozitivní vlastnosti ostatních lidí, učili se přijímat pozitivní zpětnou vazbu a procvičovali verbální a neverbální způsoby prezentace sebe sama ostatním. Martina Petrlíková

 

MPP- 7. třída

Dne 4. 12. žáci poprvé hovořili přímo o užívání drog. Věnovali se tématu týkajícího se pití alkoholu, protože s ním již mohou mít zkušenost- ať již přímou nebo ze své rodiny a od přátel. Žáci se dozvěděli, že existují různé faktory , které podporují riziko vzniku závislosti na alkoholu, ale také faktory, které před ním chrání. Děti byly motivovány k tomu, aby přemýšlely v širších souvislostech.

 

MPP - Dopravní výchova- 4. a 5. třída

V měsíci říjnu a listopadu se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili interaktivního programu dopravní výchovy. Prohlubovali své znalosti o dopravních značkách, o povinné výbavě každého cyklisty jako účastníka silničního provozu a hledali bezpečný způsob průjezdu vozidel křižovatkou. Aktivně se zapojovali do řešení dopravních testů. Děkuji za spolupráci Mgr.Evě Kouřilové, která děti poutavým pořadem provázela. Na jaře příštího roku se budeme těšit na další spolupráci v podobě cyklistických zkoušek na dopravním hřišti, kde úspěšné děti získají průkaz cyklisty. Martina Petrlíková