info zš obříství

Mikulášská 2016

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte mi, abych se s Vámi podělila o radost ze školní akce, a to z Mikulášské diskotéky. Jde o tradiční školní akci, jejíž příprava nás stojí nemalé úsilí.

Všichni zaměstnanci se podíleli na její přípravě, někdo více, někdo méně. Již měsíc před akcí se na Vás, rodiče, obracíme s prosbou o pomoc. Významným způsobem každý rok pomůžete. Velmi si toho vážíme. Přispíváte finančním darem, za který můžeme nakoupit do tomboly, dále dary do tomboly a nemalou pomocí je dodání zákusků do bufetu.

Paní kuchařky upekly výborné rolády a vánočky. Firma Arboeko věnovala do tomboly, tak jako každý rok, ozdobené stromečky a místní spolek rybářů daroval dva krásné kapry. Učitelé připravili výzdobu a organizaci. Moderátoři pilně nacvičili texty a cvičenky Zumby pod vedením paní Nohejlové předvedly své vystoupení. Obdiv sklidilo umění Šárky Mikyskové a Daniely Kohoutové. Zpěvem nás potěšili dva žáci ZUŠ v Kralupech nad Vltavou.

Pan Kmeť zajistil ozvučení. Nejvíce starostí v tomto roce s organizací měl Mgr. Šenk a paní zástupkyně Mgr. Najmanová. Hodně práce měly jako obvykle paní učitelky a paní kuchařka s prodejem občerstvení ve školní jídelně. Radost nám udělaly žákyně vyšších ročníků, které tancovaly společně s malými dětmi.

Velmi nám opět pomohla paní Heranová, která neúnavně připravuje 3 týdny předem tombolu. Mimochodem škole tak pomáhá téměř 20 let! Je to obdivuhodné a moc jí za to děkujeme. Paní učitelka Bezouškové jí ochotně vždy pomůže.

Paní učitelka Dvořáková a Vojtová vyrobily se žákyněmi adventní věnce a svícny.

Děti se bavily, těšily se a zároveň tak trochu s obavami čekaly na příchod Mikuláše, čertů a andělů. Ti nezklamali a přišli. Atmosféra byla pohodová a akce se zdařila. Za výtěžek z této akce ve výši 14 717 Kč škola zakoupí počítače do počítačové učebny, kterou využívají všichni žáci.

Všem děkujeme za pomoc.