info zš obříství

Matematika Boss věd

PROJEKT  "matematika BOSS věd " proběhl dne 2.3. 2018,  v naprosto pěkné pracovní atmosféře a s obrovským zájmem žáků. Žáci IX. třídy pracovali ve skupinách maximálně po 4-5 žácích ,kde 2 žáci prováděli designovou práci a 2 žáci pracovali na výpočtech včetně nestandartních a aplikačních úloh z praxe .Svoji prezentaci na téma "matematika-boss věd", zpracovali na formát A1, /viz foto/ v neuvěřitelně atraktivní podobě s velkým nasazením a v bezchybné formě. 
Projektový den měl velký přínos především pro ně samotné, vzhledem k tomu, že řada z nich se připravuje na přijímací zkoušky na SŠ. 

Mgr. Josef Hokeš