info zš obříství

Kyberšikana - beseda

V uplynulých dnech navštívila naši školu por. Mgr. Markéta Johnová, tisková mluvčí PČR Mělník, aby si s dětmi pohovořila na téma velmi aktuální a často probírané, a tím je kyberšikana. Zavítala do 4. až 9. ročníku. Žáků se ptala, co o tomto problému již ví, a společně poté vyvozovali největší rizika.

Děti seznamovala s největšími problémy, které s kyberšikanou souvisí, a na co by si žáci měli dát pozor. Děti téma zajímalo, měly spoustu znalostí, zkušeností, mezi žáky a paní policistkou se rozvinula zajímavá debata.

Všichni žáci během celé besedy pozorně naslouchali, byli ukáznění a již nyní se těší na další přínosnou přednášku s některým členem policejního sboru.

P. H.