info zš obříství

Hrátky s hudbou

13.12. 2016  v ZŠ Obříství obecně prospěšná společnost Sun of Art, o.p.s. pořádala hudební dílnu Hrátky s hudbou. Hudební část zajistili profesionální hudebníci - Viktor Mazáček - housle (člen České filharmonie) a Eva Hutyrová - klavír (ansámbl Konvergence, pedagog). Hudební dílnou provázela Jana Laubová (muzikoterapeut, pedagog). Hravou formou se děti seznámily se základními hudebními pojmy, dozvěděly se, co je komorní hudba, a zároveň si poslechly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka. Při poslechu skladeb hudbu převedly do výtvarné podoby automatickou kresbou a Turecký pochod doprovodily rytmicky. Několik dobrovolníků vytvořilo živou řadu tónů (stupnici C Dur tvořenou laděnými zvonky) a jini dobrovolníci na tento živý hudební nástroj hráli. Děti se zapojily do hry na různé hudební nástroje (djembe, zvonky a další rytmické nástroje), vytvořily si vlastní skladbu a vyzkoušely si, co to znamená být dirigentem. Jelikož byl čas adventu, jako přídavek si všichni zazpívali a zahráli koledy.  Jana Laubová