info zš obříství

Hořčík hoří

Hořčík hoří!

Bývalý dlouholetý učitel chemie pan Titěra představil žákům 4. třídy učebnu chemie a zároveň je seznámil s nejzákladnějším chemickým projevem-dýcháním. Žáci se dozvěděli, jaké plyny vdechujeme a vydechujeme a v jakém množství. Na důkaz toho, že vydechujeme oxid uhličitý, si žáci vyzkoušeli experiment se zásaditou směsí. Růžová barva zásadité směsi se právě díky vydechování oxidu uhličitého pomocí brčka do kádinky změnila na bílou. Na závěr žáci zjistili, že není kov jako kov. Hořčík je hořlavý kov, což bylo dokázáno oslnivým bílým světlem, kterým prvek hořel.

Eva Houštecká