info zš obříství

Hodina s panem učitelem Titěrou

Žáci páté třídy si zpestřili hodinu přírodovědy vyučováním s panem učitelem Titěrou. Zopakovali si složení vzduchu, potom pomocí brčka dokázali, že vyfukují do roztoku hydroxidu vápenatého oxid uhličitý z plic.

Nakonec si popovídali o kovech a jejich vlastnostech, např. jestli mohou hořet. Při pokusu s hořčíkem jim pan učitel ukázal, že v tomto případě to možné je.

Panu učiteli Titěrovi patří naše poděkování za zajímavou hodinu. IF.