info zš obříství

Heraldika v 7. třídě

Dne 2. března se uskutečnil projekt v sedmé třídě. Žáků se naskytla příležitost spojit výuku dějepisu s výukou výtvarné výchovy.

Historie nám přinesla mnoho osobností, šlechtických rodů a měst, jejichž sláva se dotýkala hvězd. Jen málo zůstalo po slavných osobnostech ze středověku, které dobývaly náš svět. Naše historie a naše země byla taktéž velice štědrá v tomto ohledu.

O historii rodů a měst se dodnes můžeme přiučit z jejich znaků- erbů, kam byly slavné epizody z jejich existence zapsány do podob divých zvířat a erbovních symbolů, které ale laikovi skoro nic neprozradí. Věda, která dodnes studuje erbovní znaky, se jmenuje heraldika a žáci sedmé třídy se na moment takovými heraldiky stali, když měli zjistit, jaké události a osobnosti jsou skryty za známými znaky osmi z našich českých krajů, které si skupinky po dvou lidech měli sami a ve finále  se stát i sochaři, co mají za úkol, zhotovit takový znak z keramiky.