info zš obříství

Fíha - dýha

Žáci páté třídy se přihlásili do projektu s tímto názvem. Jedná se o využití zbytků dýhy, tudíž se děti chovají ekologicky a napomáhají přírodě, ale ještě mohou vyrobit pěkné věci a dozvědět se spoustu zajímavostí.

Projekt probíhá téměř všemi vyučovacími předměty. My jsme jej zatím využili ve vlastivědě, přírodovědě, pracovní a výtvarné výchově a matematice.

Dozvěděli jsme se, co to vlastně dýha je a že se vyráběla už 3 000 let před naším letopočtem v okolí Nilu. Dále jaký je výrobní postup a které výrobky na českém trhu z ní známe. V matematice jsme vypočítali slovní úlohu o řezání dýhy, v přírodovědě jsme zkoumali její strukturu, vůni a prohlédli jsme si, z kterých dřevin se vyrábí. V pracovní a výtvarné výchově jsme vyrobili vánoční dekorace.

Důležité bylo dozvědět se hlavně o partnerech tohoto projektu. Protože nás projekt zaujal, budeme v něm pokračovat, dál vyrábět předměty a rozšiřovat klíčové kompetence.

I.F.