info zš obříství

Etika v 7. třídě

Dne 16. 11. 2017 se žáci 7. třídy účastnili projektového dopoledne na téma „Mravnost a morálka“ s cílem zamyslet se nad některými životními situacemi a nad jejich etickým řešením.

Nejprve jsme si vysvětlili, co to etika je, a poté jsme se bavili o určitých situacích a o tom, jak by je děti řešily. Pracovaly též ve skupinách na zadaném úkolu. Do problému se „zakously“ a v rámci skupiny se dohadovaly nad řešením. Bylo radost je sledovat. Čas ubíhal a některé skupiny ani nechtěly končit. Během tohoto dopoledne se všichni shodli, že vždy musí určitý problém posuzovat v rámci určité situace, že nic není tzv. černobílé.

P. H.