info zš obříství

Do Kutné Hory za Jiřím Trnkou

Dne 25.2. 2020 vyrazila 3. a 6. třída do Kutné Hory, na programu dne měly obě třídy řadu poznatků. Po příjezdu jsme se vydali do zdejší bývalé Jezuitské koleje, kde sídlí Galerie Středočeského kraje (GASK). Zde jsme se rozdělili. 3. třída zamířila vstříc vzdělávacímu programu galerie a 6. třída si užila prohlídku chrámu Sv. Barbory. Abych parafrázoval slova jednoho ze žáků šesté třídy: ,,Už jsem viděl hodně kostelů, ale takovýhle tedy ne!"

Když si 6. třída prohlédla asi nejikoničtější chrám Kutné Hory, zamířila zpět do galerie, kde už na ni čekal podobný program, jako na žáky třetí třídy. Seznámili jsme se s životem a dílem Jiřího Trnky, českého malíře, ilustrátora, sochaře, filmaře a loutkáře. Žáci si mohli osahat tvorbu Jiřího Trnky i praktickými ukázkami a vlastním vyzkoušením si ilustrace jedné z knih, to vše pod vedením schopných galerijních animátorek, za jejichž práci a trpělivost jim tímto děkujeme.

Po absolvování programu v GASKu jsme zamířili do nedaleké Sedlce, jedné z částí Kutné Hory, kde se v kostele Všech svatých nachází asi největší ossuarium (kostnice) v České republice. Pro všechny žáky návštěva představovala bez pochyby silný zážitek umocněný tím, že zde zrovna probíhal archeologický výzkum. 

Z kostnice jsme zamířili zpět k našemu autobusu a zpátky do Obříství, všichni plni nových zážitků.

[Bc. Karel Miláček, Jana Bečičková]