info zš obříství

Den válečných veteránů

Dne 11.11. 2016 proběhla v aule 2. Stupně přednáška u příležitosti významného dne- Dne válečných veteránů. Žáci se seznámili s historií tohoto významného dne a s jeho symboly. K této příležitosti žáci z jednotlivých tříd recitovali báseň „Na polích ve Flandrech“, kterou napsal John McCrae“. Nejlepší recitátoři pak obdrželi diplom, jako památku a ocenění za své úsilí. Při této přednášce dále došlo k prezentaci fotografií od žáků deváté třídy, kdy v rámci hodin dějepisu dostala třída za domácí úkol vyhledat a nafotit pomníky a pamětní desky spjaté s památkou padlým, nebo s oběťmi válek. Přednáška byla završena promítáním francouzského dokumentu „Velká válka (1914-1918)“.

Prezentace:

Den válečných veteránů

Na památku padlých