info zš obříství

Den učitelů

Den učitelů a pedagogů je mezinárodně uznaným dnem. Ale pouze v České republice si jej připomínáme v souvislosti s myslitelem evropského formátu- Janem Amosem Komenským, známým také jako „učitel národů“. Přestože byl ve své době pronásledován v českých zemích pro svou víru, stal se známým po celé Evropě a jeho práce o vzdělávání mohou být vzorem pro každého pedagoga.

28. březen byl netradiční pro celou ZŠ Obříství. Celý den (mimo odpoledního vyučování) si mohli žáci druhého stupně vyzkoušet, jaké to je stát za katedrou v roli učitele, jaké je vykládat látku a někteří si dokonce vyzkoušeli zkoušení před tabulí a známkování písemek. Museli bojovat s nekázní žáků, nebo učitelů, kteří se pro změnu vrátili do role poslušných, nebo neposlušných ratolestí.

Jako již tradičně u příležitosti významného dne proběhla beseda v hudební aule, kde se žáci seznámili se životem a dílem Jana Amose Komenského. Seznámili se s jeho názory, s jeho vírou, ale také s jeho osudy v pobělohorských Čechách a v zahraničí, ať už s těmi šťastnými, nebo méně šťastnými.

Po přednášce následoval program, který z velké části řídili opět žáci. Za domácí úkol jim totiž bylo uloženo, aby vyhledali a následně přednesli anekdoty o učitelích a ze školního prostředí. Účast byla vcelku valná a žáci i učitelé měli mnoho příležitostí se spolu zasmát.

Na závěr žáci zhlédli pasáže z legendárních českých filmů se školskou tematikou. Žáci tak získali možnost porovnat, jak se učitelé chovali k žákům dříve třeba za Rakouska-Uherska, nebo v dobách Československé republiky.