info zš obříství

Čtenářská gramotnost

Žáci prvního stupně se zúčastnili motivačních her na podporu čtenářství ve dnech 23.3. a 24.3. v ZŠ Obříství, které připravuje nakladatelství Thovt. Toto nakladatelství věnuje velkou pozornost rozvoji čtenářské gramotnosti a realizuje na školách motivační hry na podporu čtenářství pro různé věkové skupiny.  První třída se vydala Za zvířátky do knížek, druhá a třetí třída vyplula na Plavbu za pokladem kapitána Černovouse. Čtvrtá a pátá třída si postavila království v motivační hře Středověk.  Každá třída byla rozdělena do třech skupinek, ve kterých si začali stavět své království, obchodovat s okolními království a vyhledávat v knize Středověk důležité informace. Tato hra byla orientovaná na procvičení práce s textem, ale i práce s tabulkami a vývojovými diagramy. Všechny hry se setkaly s velkým úspěchem u žáků.

 Eva Houštecká